ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
2020

Oprava lisu CPS 320-M4 (L0190118)

Demontáž zařízení lisu:

Demontáž skupin mechanické části lisu CPS 320,obložení lisovní skříně,hradítka,předlisu,dolisu,tlačítka shrnovací násypky,dna a bočnic u shrnovací násypky

Demontáž hydraulických válců a připojených částí potrubí

Celková demontáž mazání

Montáž zařízení lisu:

Obložení paketovacího lisu, tj. montáž obložení do lisovní komory,shrnovací násypky,na tlačítko a hradítko,přetěsnění rozvodů mazání k jednotlivým mazacím místům.

Montáž hydraulických válců a připojených částí potrubí

Montáž nového systému mazání

Oprava výběhu paketů CPS 320-M4 (L0200044)

Demontáž dílů lisu

Montáž dílů lisu

Vice práce:

Úpravy tras vysokotlakého potrubí